Laboratórium

Dostupné materiály:

Organické materiály – štandardné organické polovodiče n- a p- typu na báze malých molekúl (napr. Pentacén, fullerén, ftalokyaníny atď.), ako aj polymérne organické polovodiče (napr. P3HT, MEH-PPV). Vodivý polymér PEDOT: PSS je použiteľný pre tenké, priehľadné, flexibilné a vodivé vrstvy (100 Ω / sq pre 50 nm hrubý film.

Nanočastice (NP) – možnosť využitia dielektrických (high-k), polovodivých alebo kovových (plazmonických) NP. Máme skúsenosti s úpravami povrchov a depozíciou NP. Je tiež možná príprava plazmmonických NP monovrstiev z koloidov, ako aj pomocou vákuových metód s kontrolovanými optickými vlastnosťami.

Substráty – kremíkový wafer, zafír, sklo alebo pružné plastové substráty.

Zapuzdrenie – okrem štandardných anorganického metód zapuzdrenia, môžeme poskytnúť flexibilný a transparentný bariérový povlak na báze parylénu C.

Technológie:

Vákuové depozičné systémy – na nanášanie organických a anorganických materiálov vo vysokom vákuu cez tieniace masky. K dispozícii je depozičný systém (SPECTROS 100) obsahujúci súčasné in situ odparovanie 8 organických materiálov a kovov z 3 rôznych zdrojov. Systém je spojený so zostavou rukavicových boxov, vhodných na prípravu citlivých zariadení a prvkov, ako aj na meranie vzoriek v dusíkovej atmosfére.

Techniky mokrého nanášania – laboratórium je okrem štandardného odstredivého a ponorného nanášania vybavené aj zriedkavým odstreďovačom s možnosťou zahriať substrát až na 250 ° C, čo umožňuje nanášanie veľmi zle rozpustných materiálov, alebo prípravu vysoko kryštalinických vrstiev. k Dispozícii je tiež atramentová tlačiareň (Dimatix) na tlač organických materiálov a kovových atramentov.

Tvarovanie – litografia Carl Suss s rozlíšením 0,4μm (hlboké UV) s obojstranným zarovnaním a modulom pre nanotlač.

Charakterizačné metódy:

Elektrické – Všetky štandardné metódy, ako sú I-V, C-V, impedančné spektrá, DLTS alebo analýza šumu (noise analysis)

Optické – elektroluminiscencia, solárny simulátor pre solárne články, microRaman, rôzne režimy SEM.

Analytické – AFM, STM, SEM.

Teória, modelovanie a simulácia:

Optické vlastnosti – Simulácia prestupu alebo rozptylu svetla pre tenké filmy, nanoštruktúrované povrchy, plazmmonika, LED (ďaleké polia), fotonické štruktúry a vlnovody.

Elektrické vlastnosti – Analýza prenosu náboja, kontaktného odporu a defektov (hlboké úrovne) v organických prvkoch.