Kontakt


Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 1

Blok E, druhé poschodie.


Email kontat:

info@orglabs.sk