Organická elektronika

Ľudská spoločnosť dosiahla v poslednom storočí veľký pokrok vďaka vede a technológii. Začiatok elektronického veku začal kremíkom, ale dnes je predpoklad, že organické polovodiče zmenia svet elektronických obvodov a zobrazovacej technológie. Organické polovodiče sú široká skupina organických molekulárnych materiálov, ktoré vykazujú špecifické vlastnosti podobné anorganickým polovodičom. Výroba zariadenia nie je obmedzená na špičkové vákuové technológie; z dôvodu rozpustnosti materiálu však môžeme použiť „mokré technológie“, napríklad atramentovú tlač.

Organická elektronika je stále úplne novou oblasťou elektroniky, ktorá ponúka nové aplikácie z dôvodu takmer nekonečnej variability organických materiálov, lacnej výroby, vhodných elektrických vlastností, mechanickej flexibility, atď. Po dekáde neúnavného výskumu máme komerčne dostupné organické svetelné diódy (OLED) displeje pre mobilné telefóny alebo televízory. Iné aplikácie, ako sú organické solárne články, logické obvody a senzory pre lekársku elektroniku, začnú prichádzať v krátkom čase.

Úplne prvé zariadenia sa už dostali na trh a nárast trhového podielu je úžasný pre tak novú technológiu, ktorá sa dá ešte v mnohom vylepšiť. Na druhej strane je potrebný základný výskum pre ďalší vývoj zariadení, hoci niektoré základné princípy už boli odhalené. Keďže organická elektronika má silný interdisciplinárny charakter, stále predstavuje výzvu pre najmodernejší výskum a vývoj.

V skutočnosti je fascinujúce konštatovať

„Áno, funguje to, ale stále si nie sme istí, prečo.“